Logo

Platforma Zakupowa eB2B Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Regulacje i procedury - Regulaminy 

Menu 

    Regulacje i procedury: 
 

 

Załączniki:

zarządzenie nr 100 PRM z 30.08.2017 centralny zamawiający dla administracji rządowej.pdf
wykaz zamówień centralnych na 2018 r.pdf
Wykaz zamówień centralnych na 2018 r.
Zgoda na samodzielną realizację dostaw i usług ustalonych w wykazie zamówień centralnych na 2018.pdf
Rezygnacja z 4 postępowań centralnych (BKO.ZDSA.4420.7.4.2017).pdf
pismo - plan zamówień centralnych na rok 2018.T.pdf
BKO.ZDSA.4420.3.2.2018.pdf
Zgoda na samodzielną realizację zamówienia na usługę dostępu do Internetu
BKO.ZDSA.4420.3.1.2018.pdf
Zgoda na samodzielną realizację zamówienia na dostawy pamięci masowych
BDG.WIN.4420.3.1.2018.pdf
Zgoda na samodzielną realizację zamówienia na usługę dostępu do Internetu w zakresie łączy asymetrycznych
Zarządzenie nr 43 w sprawie zmiany Zarz. nr 100.pdf
Zarządzenie nr 43 zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej
BDG.WIN.4420.3.2.2018.pdf
Zgoda na samodzielną realizację zamówienia na dostawę programowania biurowego i antywirusowego
Plan zamówień centralnych i wspólnych aktualizacja 28.06.2018.pdf
Plan zamówień centralnych i wspólnych - aktualizacja z dnia 28.06.2018