Logo

Platforma Zakupowa eB2B Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure 2020/86 - Zakup oprogramowania oraz licencji Microsoft dla serwerów i stacji klienckich Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa