Logo

Platforma Zakupowa eB2B Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure 2020/55 - Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa