Logo

Platforma Zakupowa eB2B Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure 2020/54/COAR - Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji anten TV naziemnej i SAT na dachu oraz w budynku Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie wraz z remontem pomieszczenia technicznego nr 82 w ramach realizacji zadania pt. „Dostosowanie pomieszczenia i powierzchni dachu do przyjęcia stacji czołowej z ZA Parkowa do budynku KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie”– w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. numer postępowania: 2020/54/COAR