Logo

Platforma Zakupowa eB2B Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure 2020/51/KPRM - Przedmiotem zamówienia jest przebudowa muru od ul. Sulkiewicza 6 - realizacja w formule „zaprojektuj + zbuduj”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotnych postanowieniach umowy.