Logo

Platforma Zakupowa eB2B Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure 2020/35 - Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa budynku basenu w OW Łańsk, w gminie Stawiguda, w ramach zadania pt. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji basenu w OW Łańsk” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na jej podstawie. numer postępowania: 2020/35/COAR