Logo

Platforma Zakupowa eB2B Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure 2020/40/COAR - Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ogrodzenia na terenie „ZA Parkowa” od strony Muzeum Łazienki Królewskim w Warszawie. numer postępowania: 2020/40/COAR