Logo

Platforma Zakupowa eB2B Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure 2020/32 - Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz dozoru sygnałów alarmowych z Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73